Navigation

Reklamační podmínky

 Množstevní vady - kontakt prostřednictvím reklamačního e-formuláře do 24 hod, popř. co nejdříve po převzetí zásilky.

Jakostní vady - prostřednictvím reklamačního e-formuláře bez odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty (v souladu s Občanským zákoníkem je záruční lhůta stanovena na 24 měsíců). Ke zboží je dále nutno přiložit originál dokladu o koupi. V opačném případě nebude na takovou žádost reagováno.

Výměna zboží - kontakt prostřednictvím reklamačního e-formuláře do 24 hod, popř. co nejdříve po převzetí zásilky. Zboží je dále nutno vrátit v neporušeném stavu, v jeho 100% originálních podmínkách (vč. neporušené etikety / visačky) a  to nejpozději do 14 dnů po jeho obdržení. Ke zboží je dále nutno přiložit originál dokladu o koupi. V opačném případě nebude na takovou žádost reagováno.

Výměna zboží (zasíláme do 5 prac.dní od obdržení zásilky)

Vrácení zboží bez udání důvodu - kontakt prostřednictvím reklamačního e-formuláře do 24 hod, popř. co nejdříve po převzetí zásilky. Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů po jeho převzetí. Zboží je dále nutno vrátit v neporušeném stavu, v jeho 100% originálních podmínkách (vč. neporušené etikety / visačky). Ke zboží je dále nutno přiložit originál dokladu o koupi. V opačném případě nebude na takovou žádost reagováno. Dodavatel doporučuje objednateli do takovéto zásilky přidat pokud možno i číslo bankovního účtu (v opačném případě bude částka vrácena objednateli poštovní poukázkou - bude stržen příslušný poplatek České Poště).

Vrácení peněz (zasíláme do 10 prac.dní od obdržení zásilky)

Vrácení zboží bez udání důvodu za výše uvedených podmínek, znamená pro dodavatele povinnost vrácení finanční částky objednateli složenkou nebo převodem na účet zákazníka a to zpravidla do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Při vracení peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky bude účtováno 43,- CZK za náklady spojené s odesláním poštovní poukázky. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu svých nutných nákladů / poštovného, v nutné výši. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má zákazník právo na náhradu svých nutných nákladů / poštovného, v nutné výši.

V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu si dodavatel vyhrazuje právo na nevyřízení dalších případných objednávek objednatele. Adresa pro zaslání zboží (vrácení / výměna) je: GAMA TRADE, s.r.o., Ševcovská 3350/8, 760 01 Zlín

 

GAMA TRADE s.r.o. © 2018
Powered by OpenShop (based on OpenCart)