Ochrana osobních údajů

Všeobecně

Majitel a provozovatel našich webových stránek postupuje při zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také již s přihlédnutím k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Správce osobních údajů

GAMA TRADE, s.r.o., Štefánikova 2602, 760 01 Zlín, IČ 48533025, DIČ CZ48533025, zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, ze dne 10.5.1993, oddíl C, vložka 10973, jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Správce bude z důvodu zajištění plnění smlouvy zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, IČO, DIČ, místo podnikání, bankovní spojení, telefonní kontakt a e-mail. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě prostřednictvím svých zpracovatelů, který bude předávat osobní údaje správci, jenž je bude ukládat do svého informačního systému. V případě některých činností jako např. fakturace, vymáhání pohledávek či správa informačního systému spolupracuje správce s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Osobní údaje jinak budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení za účelem archivace. Osobní údaje budou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům správce a zpracovatelům. Správce si Vás dále dovoluje informovat, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro plnění smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné smlouvu uzavřít.

Právo na informace

Na požádání vám správce, který provozuje web www.gamatrade.cz, podle možnosti oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na obchod@gamatrade.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Cookie

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webu, který navštívíte. Jsou uloženy na vašem pevném disku. Cookies nám pomáhají rozpoznat ty návštěvníky (resp. jejich PC), kteří již navštívili naše stránky či viděli náš inzerát. Mají proto pro nás zásadní význam a pomáhají nám zlepšit obsah a vzhled našich stránek. Cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči.